Đội ngũ Cán bộ - Giáo viên

I.Triết lý giáo dục:

Dựa trên triết lí mỗi học sinh đều có năng lực riêng biệt, mỗi cá thể riêng biệt có khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm có giá trị trong một hay nhiều môi trường khác nhau. Trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ (Howard Gardner). Chuỗi trường học của Trẻ Em Việt xây dựng phương pháp giảng dạy nhằm cân bằng sự nuôi dưỡng Đạo đức, trau dồi Trí tuệ và rèn luyện Nghị lực trong mỗi cá nhân trẻ.